Förening – Kontakt
Ett modernt boende nära naturen Vi hoppas att du kommer ha många fina stunder och trivas i ditt hem hos Brf Lorensberg 3 i Borås - en förening vi är stolta över!
STADGAR

Här kan du läsa föreningens stadgar. Tillsammans med den ekonomiska planen utgör stadgarna grunden i föreningens verksamhet. Kompletterande information finns i ditt eget upplåtelseavtal.

REGELVERK

Allra ytterst är det två lagar som styr hur en bostadsrättsförening ska fungera – bostadsrättslagen samt lagen om ekonomiska föreningar. Anledningen till att det behövs två är att bostadsrättsföreningar inom vissa områden skiljer sig från övriga ekonomiska föreningar.

Bostadsrättslagen reglerar bland annat frågor kring upplåtelse, överlåtelser samt rättigheter och skyldigheter.

Lagen om ekonomiska föreningar fokuserar i stället på medlemskap, styrelsens arbete, beslutsgångar och föreningsstämmans innehåll.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Vem ska stå för hemförsäkringen, vad är en skälig hyra och hur mycket av den måste du skatta för? Det är mycket att tänka på när du ska hyra ut din bostadsrätt i andra hand. För att få hyra ut din bostadsrätt behöver du ett tillstånd från  bostadsrättsföreningen.

Andrahandsansökan finner du här.

 

FASTIGHETSINFORMATION

FASTIGHETENS ADRESS:
Hus A: Varbergsvägen 32 A, 504 30 Borås
Hus B: Varbergsvägen 32B, 504 30 Borås

FASTIGHETSBETECKNING:
Lorensberg 3

FASTIGHETSÄGARE:
Bostadsrättsföreningen Lorensberg 3 i Borås
c/o Lots Ekonomi AB
Sandgärdsgatan 16
503 34 Borås

STYRELSEN BRF LORENSBERG 3

Ordförande: Mariana Viåsen

Sekreterare: Stefan Lundgren

Ledamot: Marcus Larsson

Ledamot: Hasan Sokoti

Suppleant: Moa Andersson

 

Kontakta styrelsen på: info@lorensbergboras.se