Att bo i bostadsrätt
Ett modernt boende nära naturen Vi hoppas att du kommer ha många fina stunder och trivas i ditt hem hos Brf Lorensberg 3 i Borås - en förening vi är stolta över!
ATT BO I BOSTADSRÄTT

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt.

När du köper en bostadsrätt, köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet.

Det innebär att du, tillsammans med dina grannar, är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna till de gemensamma utrymmena och utemiljön.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

GEMENSAMMA BESLUT

Du ska vara medveten om att du själv har ansvaret för bostadens inre underhåll. Dessutom är det du och dina grannar som ansvarar för den gemensamma skötseln av huset samt för alla kostnader som hör ihop med detta.

Rent praktiskt går det till så att styrelsen för bostadsrättsföreningen väljs demokratiskt bland de boende i huset. Dessa personer ansvarar för att allt praktiskt sköts och för föreningens ekonomi. Varje år hålls en medlemsstämma där styrelse väljs, beslut om ekonomisk ansvarsfrihet fattas och eventuella större åtgärder i fastigheten diskuteras.

MOTION

Om du, som föreningsmedlem, har förslag på förändringar som du vill se i föreningen kan du skicka in en motion till styrelsen senast 2 månader innan årsstämman.

Styrelsen tar ställning till de inkomna motionerna och lämnar rekommendation till årsstämman, om styrelsen yrkar bifall eller avslag på motionen. Styrelsen motiverar sitt yrkande i skrift och delger beslutet, till den som lämnat motionen, innan årsstämman.

Mall och information om innehåll i motionen finner du här.