Fastigheten
Ett modernt boende nära centrum Brf Lorensberg 3 i Borås - en förening vi är stolta över!
GEMENSAMMA UTRYMMEN

Fastighetsbildningen för Lorensberg 3 i Borås avser entréer, loftgångar, trapphus och hiss. Dessa ytor har alla boende ett gemensamt ansvar för. Boende har även gemensamt ansvar för alla allmänna ytor och gångar i bostadsplanen.

Eftersom trappor, gångar och hissar också fungerar som utrymningsvägar vid en nödsituation är det viktigt att de hålls fria och att personliga ägodelar som pulkor, barnvagnar och andra skrymmande föremål ställs någon annanstans. Det är också mycket viktigt att parkering endast sker på anvisad plats.

PARKERINGSPLATSER

Parkering sker på områdets förhyrda p-platser. Dessa administreras av styrelsen i samarbete med Västporten.

Vi har gott om plats för cykelparkering.

Mer info om parkeringar hittar du här.

FÖRRÅD

Till alla lägenheter finns ett låsbart förråd i källaren, dessa är numrerade med respektive lägenhetsnummer. Man ansvarar själv för ett lås till sitt förråd. Vissa av bostäderna har även ett förråd utanför sin entré.

I hus B finns ett föreningsförråd. Detta är ett gemensamt utrymme för sådant som är i bostadsrättföreningens gemensamma ägo.

SOPHANTERING

Hushållssopor sorteras som matavfall eller brännbart, matavfall i papperpåse och brännbart i vanlig avfallspåse. Dessa lämnas i moloker som är placerade vid cykelparkeringen utanför hus A.

Papperspåsar för matavfall finns att hämta i föreningsförrådet i hus B. Avfallspåsar för brännbart får man införskaffa på egen hand.

Grovsopor sorteras noggrant, respektive innehavare ansvarar för att lämna sitt skräp till återvinning. Närmaste större återvinningscentral finns på Lusharpan nedanför Regementet, se Borås Stads webbsida för öppettider.

BRANDSÄKERHET

Se till att alla dörrar som ska vara låsta stängs ordentligt efter att du har passerat. Detta gäller givetvis också branddörrar. På så sätt ökar säkerheten för alla i fastigheten.

Det är förbjudet att förvara brandfarliga vätskor i källarförråden.

Grillning på balkong får endast ske med gasol eller elgrill.

Det är viktigt att entréer, trappor, hiss och gångar hålls fria och att personliga ägodelar som pulkor, barnvagnar och andra skrymmande föremål. Om en akut utryckning krävs behöver alla passager vara fria.

YTTRE MILJÖ

Allt som rör fastighetens fasad är föreningens ansvar, enligt den uppdelning som finns i bostadsrättslagen. Det beror bland annat på att större infästningar i fasaden kan medföra att de garantier som byggentreprenören lämnat, hävs. För att inte riskera detta, och för att behålla husets ursprungliga karaktär, har bostadsrättsföreningen satt upp en del riktlinjer.

Till exempel är det därför inte tillåtet att sätta upp parabolantenn, markiser eller staket. Det är inte heller tillåtet att glasa in balkonger eller uteplatser utan tillstånd från styrelsen. Blomsterlådor på balkongen är givetvis helt okej men dessa måste hängas på räckets insida för att inte riskera att skada någon om de skulle falla ner. Vattna försiktigt så att vattnet inte rinner ner till grannen under.