Driftsinformation
Ett modernt boende nära centrum Brf Lorensberg 3 i Borås - en förening vi är stolta över!
EL, VÄRME OCH VATTEN

Miljötänkandet i fastigheten är högt. De system som installerats för el, värme och varmvatten är moderna och resurssnåla. Energianvändningen påverkas ytterligare av de val du gör av utrustning i lägenheten.

HUSHÅLLSEL

Borås elnät levererar nätet till bostadsrättsföreningen. Om ni inte tecknar ett avtal med någon elleverantör, får ni automatiskt Borås Elhandel. Bostadsrättsinnehavaren bestämmer själv vem som är leverantören av el.

Lägenhetens elcentral är utrustad med automatsäkringar och dessutom med jordfelsbrytare för din säkerhets skull. Alla eluttag är jordade. Om en säkring löser ut kan du slå tillbaka säkringen i elcentralen. Löser den ut igen är det viktigt att ta reda på vad som orsakar problemet.

Alla eluttag är anslutna till jordfelsbrytaren som har till uppgift att bryta strömmen om ett fel uppstår i en elektrisk apparat som gör att denna kan bli strömförande. Löser jordfelsbrytaren ut finns det risk för att det är ett allvarligt fel någonstans. Kan du inte själv identifiera problemet ska du kontakta en fackman. Även jordfelsbrytaren återställs i elcentralen. Det går även att testa jordfelsbrytarens funktion i elcentralen. Jordfelsbrytaren skall testas minst var sjätte månad. Ha som regel att göra detta i samband med omställning till sommar respektive vintertid.

Det du själv kan påverka är exempelvis din egen tekniska utrustning som dator och tv. Att stänga av apparater som inte används är alltid en klok idé.

VÄRME

Lägenheterna i Lorensberg 3 i Borås har ett vattenburet radiatorsystem som ger komfortkänsla och en jämn värmefördelning. Lorensberg 3 i Borås är anslutet till Borås Stads fjärrvärmenät. Debitering av varmvatten, kallvatten görs på aviseringarna från Västporten. Genom att till exempel sänka temperaturen när man inte är hemma finns energikostnader att spara för föreningen.

VATTEN

Varje lägenhet har individuell mätning av såväl kall- som varmvatten. Det innebär att du bara betalar för den mängd vatten som du själv använder.

Disk- och tvättmaskin som installerats under byggtiden är anslutna av en fackman till vatten- och avloppssystemet. Byts utrustning ut är det viktigt att de nya maskinerna ansluts av en behörig person för att garantier och försäkringar ska gälla. Kontrollera redan vid inflyttningen var avstängningsventilerna för vattnet är placerade så att du snabbt kan stänga dessa vid ett vattenläckage för att undvika en större vattenskada.

De boende kommer att debiteras en preliminär debitering på 75 kr/kvm per månad för kall- och varmvatten. När avläsning sker kommer detta tillgodoräknas och faktisk kostnad debiteras.

AVLOPP

Det är viktigt att regelbundet rengöra och rensa golvbrunnen i badrummet. Tips om hur det går till hittar du under skötseltips. Detta gäller också de vattenlås som finns under diskbänk och handfat.

ENERGIFÖRBRUKNING

Elanvändningen i en lägenhet är relativt liten, åtminstone om man jämför med en villa. Men visst finns det möjlighet att spara energi även som bostadsrättsinnehavare.

Energideklaration för fastigheten utfördes 2022-07-15. Dokumentation från energideklarationen  finner du genom att följa länkarna nedan.

Varbergsvägen 32A
Varbergsvägen 32B

UPPVÄRMNINGEN

Uppvärmningen sker med fjärrvärme och kostnaden för fjärrvärmen är en utgift som medlemmarna gemensamt kan påverka.

Värmeförbrukningen för föreningen kan påverkas och ett par bra tips för att hålla nere kostnaderna är till exempel att vädra kort men effektivt genom korsdrag och de till att dörrar till trapphus och garage inte står öppna onödigt länge, inte minst vintertid.

VAD KOSTAR DET?

Ungefär så här mycket, enligt uppgift från energiföretagen:

Lågenergilampa 9W i fyra timmar: 9 öre
Kylskåp per dygn: 70 öre
Frys per dygn: 1,30 kr
Använda brödrosten en gång: 30 öre
Koka vatten i vattenkokare en gång: 19 öre
Köra diskmaskinen en gång: 2,10 kr
Använda ugnen i tre timmar: 6,75 kr