Nycklar, post & port
Ett modernt boende nära naturen Vi hoppas att du kommer ha många fina stunder och trivas i ditt hem hos Brf Lorensberg 3 i Borås - en förening vi är stolta över!
NYCKLAR

Entréporten öppnas med nyckelbricka eller lägenhetsnyckel.  Lägenhetsnyckeln går också till övriga gemensamma utrymmen.

Lägenhetsdörrarna går att låsa med huvudlås samt överlås. Det finns möjlighet att ställa huvudlåset i serviceläge – genom att göra detta kommer fastighetsskötaren in med sin huvudnyckel. Observera att det är viktigt att inte låsa överlåset om man har en avtalad tid med fastighetsskötaren.

Du kan inte själv beställa ytterligare nyckelkopior av en låssmed, eftersom dessa är spärrade för din egen säkerhet. För att beställa nycklar vänder du dig direkt till fastighetsskötaren, FR Fastighetsservice. Det tas ut en kostnad för varje nyckel som lägenhetsinnehaveren själv står för.

POST

I entrén finns en postbox till varje lägenhet och dit levereras din post. Postboxen öppnas med en särskild nyckel. Vid inflytt beställs namn till dörr/postbox för respektive lägenhet av lägenhetsinnehavaren själv. Lägenhetsinnehavaren ansvarar även för att porttelefon till huvudentrén uppdateras med de namn och telefonnummer som ska ha tillgång till fastigheten. Detta görs genom att maila till FR-Fastighetsservice de för – och efternamn som ska stå på dörr/postbox samt de telefonnummer till respektive person som ska läggas till i porttelefon. Det tillkommer ingen extra avgift för denna engångsbeställning. Önskas det att, vid ett senare tillfälle, lägga till eller ta bort något namn så bekostar lägenhetsinnehavaren detta själv. För eventuella ändringar, kontakta fastighetsskötare, FR Fastighetsservice.

PORTTELEFON

Entrén är utrustad med porttelefon Axema Vaka som har en inbyggd display med boenderegister. För att söka person/lägenhet, bläddra med piltangenterna upp/ner. Tryck sedan på knappen ”Ring” (telefonlur) så ringer porttelefonen upp.

När du blir uppringd av porttelefonen:

  • Acceptera samtalet på din telefon.
  • En röst kommer berätta att samtalet kommer från port 1.
  • Tryck 5. Därefter kan personen vid porten identifiera sig.
  • För att låsa upp dörren tryck 5 igen.
  • Entrédörren öppnas.

Namn och valt mobilnummer till respektive lägenhetsinnehavare programmeras av fastighetsskötaren i samband med inflytt. Önskar ni att, vid ett senare tillfälle, lägga till något namn eller telefonnummer så bekostar lägenhetsinnehavaren detta själv. För eventuella ändringar, kontakta fastighetsskötare, FR Fastighetsservice.